Logo
Tiedustele lisää !
p. 050 5971 000
» Sisäilmatutkimus » Lämpökuvaus
» Kuntotutkimukset » Tiiviystutkimukset

Rakennusten kuntotutkimukset

Oulu - Raahe - Kokkola - Ylivieska - Vihanti

Rakennusterveys.com on rakennusten terveysvaikutuksiin ja rakennustekniseen kuntoon ja laatuun perehtynyt yritys.

Teemme rakennusten kuntotutkimuksia niiden elinkaaren eri vaiheissa - uudisrakennuksiin, remontoitaviin tai purku-uhan alla oleviin kohteisiin.

Toiminnan laadun takaa syvällinen rakennustekninen osaaminen, käytännön kokemus uudis- ja korjausrakentamisessa. Työkalumme ja mittausmenetelmämme ovat nykyaikaisia, laadukkaita ja määräysten mukaisia.

Sisäilman tutkimukset

Tyokuvia

Teemme sisäilman kosteusmittaukset, lämpötilamittaukset, kastepistemittaukset ja hiilidioksidimittaukset.

Laadimme myös korjaussuunnitelmat sekä annamme tarvittaessa myös asiantuntijalausuntoja.

Rakennusterveysasiantuntija (Itä-Suomen yliopisto 2008-2010)

Rakennusten lämpökuvaaja henkilösertifikaatti VTT-C-5222-25-10

Rakennusten tiiviyden mittaaja henkilösertifikaatti VTT-C-5117-25-10

Sisäilman laatu

Monet ihmiset viettävät yli 90 % ajastaan sisätiloissa, joten sisäilman laadulla on suuri merkitys ihmisten elämänlaatuun. Terveellisen ja raikkaan sisäilman edellytys on hyvä ilmanvaihto. Ilmanvaihto poistaa epäpuhtaudet ja tuo ulkoilmaa korvausilmaksi. Huonosti toimiva ilmanvaihto aiheuttaa monia elämänlaatua heikentäviä tekijöitä.

Ihmisen aineenvaihdunta tuottaa sisäilmaan hiilidioksidia. Sisäilman korkea hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja työskentelytehon huononemista. Huono sisäilma aiheuttaa myös muita oireita kuten, hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytystä, kuumeilua, hengitystieinfektioita sekä pitkäaikaissairauksia kuten astmaa. Terveyshaittojen lisäksi huono sisäilma aiheuttaa epäviihtyisyyttä.

Erilaiset oireet ja viihtyisyysvalitukset ovat varsin yleisiä sekä uusissa että vanhoissa asunnoissa. Vanhemmissa asunnoissa ongelmia yleensä aiheuttaa puutteellinen ilmanvaihto ja uudemmissa puolestaan ilmanvaihtojärjestelmien huonot säädöt sekä laiminlyödyt huoltotoimenpiteet. Lisäksi ongelmia sisäilmalle aiheuttaa kosteus ja homevaurioissa rakennuksissa mikrobien itiöt ja mikrobien aineenvaihdunnasta tulevat mykotoksiinit eli sienimyrkyt. Sisäilmassa viihtyvät miljoonat mikroskooppisen pienet hiukkaset; bakteerit, virukset, pieneliöt ja pöly jotka aiheuttavat ihmiselle sairauksia ja huonovointisuutta.

Puhdastilat

Puhdastilalla tarkoitetaan tilaa, jossa ilman hiukkaspitoisuutta valvotaan ja säädellään tiettyjen olosuhteitten tarpeen mukaan. Teollisuudessa suojataan valmistettavaa tuotetta ilmassa leijuvilta hiukkasilta. Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa suojataan potilaita ja henkilökuntaa esim. infektiolta. Suojataan sitten tuotteita tai ihmisiä, tarvitaan ympärille puhdastilatekniikkaa ylläpitämään ilman hiukkaspitoisuutta määrätyissä rajoissa.

Puhdastilat luokitellaan sallittujen ilmassa olevien hiukkasten määrän mukaan. Euroopassa on yleensä käytössä ISO standard 14644 luokitus. Luokat määritellään hiukkasten kokojakauman ja lukumäärän mukaan.


Kuntotutkimukset ja laadunvalvonta

Kuntotarkastukset

Teemme rakennusten tarkastuksia ja tutkimuksia sekä annamme asijantuntijalausuntoja mm. seuraavissa asioissa:

Laadimme tarvittaessa myös korjaussuunnitelmat.

 

Lämpökamerakuvaus

Ota yhteyttä!

Täytä alla oleva lomake
tai soita p. 050 5971 000

Lämpökuvaus on rakenteita rikkomaton menetelmä, jossa lämpökameran avulla mitataan kohteen pintalämpötiloja ja siitä saatavien kuvien sekä muiden tarvittavien mittaustulosten avulla tehdään vikojen, puutteiden ja vaurioiden arviointi, paikantaminen ja raportointi. Lämpökuvaus perustuu lämpösäteilyyn eli infrapunasäteilyyn.

Lämpökuvaus on tarkka, nopea sekä edullinen tutkimusmenetelmä.

Lämpökuvauksella selvitetään rakennuksen ulkovaipan viat ja puutteet, lämmöneristeiden kunto ja toimivuus, kylmäsillat, vaipan ilmavuodot ja jopa kosteusvauriot . Lämpökamerakuvilla voidaan osoittaa onko rakenteessa korjaustarvetta ja niiden avulla voidaan laskelmin selvittää onko lämpötilat sallituissa rajoissa. Alipaineistamalla rakennus saadaan luotettavampi kuva ilmavuodoista, koska ilman alipaineistusta asunnon yläosissa voi olla ylipainetta joten lämpövuodot eivät aina näy lämpökuvassa. Lämpökuvaus yhdistettynä tiiviystutkimukseen on erinomainen keino selvittää rakennuksen laatu.

Kuva1 Kuva2

Kuvauskohteita

Laadunvarmistus uudis- ja korjausrakentamisessa, asuntokaupan yhteydessä tehty asunnon laadunvarmistus , asunnon viihtyisyys, olosuhteden (lämpötila ja veto) selvitys, korkeiden energiakustannuksien syyn selvitys.

 
Mittalaitteet

Tiiviystutkimukset

Rakennuksen tiiviys vaikuttaa mm. energiankulutukseen, tilojen viihtyisyysolosuhteisiin ja vuotoilman mukana tulevien epäpuhtauksien määrään.

Rakennuksen tiiviyden määrittämiseksi selvitetään ilmanvuotoluku, joka kertoo rakennuksen vuotoilmojen määrän. n50-luku=ilmanvaihtuvuus 50Pa paine-erossa.(kuinka monta tilavuutta vaihtuu tunnissa).Luvulla kuvataan rakennuksen ilmapitävyyttä.

Tiiviysmittausluokitukset
Tiedustele lisää !
p. 050 5971 000
Rakennusterveys.com logo